Thời tiết 5 ngày tới
Trời trong cả ngày-0
Hôm nay
Trời trong cả ngày
chance of rain-0
0%
18oC
28oC
Độ ẩm-0
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
23oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
233.82
Ozone
Mây che phủ-0
4%
Mây che phủ
Sức ép-0
1015.49 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
16oC
Điểm sương

Sương mù vào buổi sáng-1
Thứ bảy
Sương mù vào buổi sáng
chance of rain-1
9%
17oC
32oC
Độ ẩm-1
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0.0001 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
234.58
Ozone
Mây che phủ-1
47%
Mây che phủ
Sức ép-1
1013.8 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
16oC
Điểm sương

Trời nhiều mây suốt cả ngày-2
Chủ nhật
Trời nhiều mây suốt cả ngày
chance of rain-2
9%
17oC
33oC
Độ ẩm-2
69%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0.0001 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
232.58
Ozone
Mây che phủ-2
57%
Mây che phủ
Sức ép-2
1012.97 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
17oC
Điểm sương

Trời nhiều mây suốt cả ngày-3
Thứ hai
Trời nhiều mây suốt cả ngày
chance of rain-3
0%
19oC
31oC
Độ ẩm-3
68%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
231.25
Ozone
Mây che phủ-3
50%
Mây che phủ
Sức ép-3
1014.68 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
17oC
Điểm sương

Trời nhiều mây suốt cả ngày-4
Thứ ba
Trời nhiều mây suốt cả ngày
chance of rain-4
0%
17oC
28oC
Độ ẩm-4
63%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
227.29
Ozone
Mây che phủ-4
61%
Mây che phủ
Sức ép-4
1016.89 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
14oC
Điểm sương

Sương mù cả đêm-5
Thứ tư
Sương mù cả đêm
chance of rain-5
0%
15oC
30oC
Độ ẩm-5
63%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
22oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
225.92
Ozone
Mây che phủ-5
53%
Mây che phủ
Sức ép-5
1015.8 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
13oC
Điểm sương