Thời tiết cuối tuần
Sương mù vào buổi sáng-1
Thứ bảy
Sương mù vào buổi sáng
chance of rain-1
9%
17oC
32oC
Độ ẩm-1
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0.0001 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
234.58
Ozone
Mây che phủ-1
47%
Mây che phủ
Sức ép-1
1013.8 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
16oC
Điểm sương

Trời nhiều mây suốt cả ngày-2
Chủ nhật
Trời nhiều mây suốt cả ngày
chance of rain-2
9%
17oC
33oC
Độ ẩm-2
69%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0.0001 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
25oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
05:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
232.58
Ozone
Mây che phủ-2
57%
Mây che phủ
Sức ép-2
1012.97 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
17oC
Điểm sương