Thời tiết 5 ngày tới
Nhiều mây bắt đầu vào buổi chiều-0
Hôm nay
Nhiều mây bắt đầu vào buổi chiều
chance of rain-0
8%
22oC
38oC
Độ ẩm-0
56%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0.0003 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
243
Ozone
Mây che phủ-0
38%
Mây che phủ
Sức ép-0
1012.23 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
19oC
Điểm sương

Mưa cả đêm-1
Thứ năm
Mưa cả đêm
chance of rain-1
33%
24oC
37oC
Độ ẩm-1
55%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0.0051 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
32oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
245.03
Ozone
Mây che phủ-1
63%
Mây che phủ
Sức ép-1
1009.86 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
19oC
Điểm sương

Mưa cho đến tối bắt đầu lại cả đêm-2
Thứ sáu
Mưa cho đến tối bắt đầu lại cả đêm
chance of rain-2
99%
23oC
32oC
Độ ẩm-2
78%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0.0841 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
245.54
Ozone
Mây che phủ-2
97%
Mây che phủ
Sức ép-2
1009.67 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
22oC
Điểm sương

Mưa vào buổi sáng và cả đêm-3
Thứ bảy
Mưa vào buổi sáng và cả đêm
chance of rain-3
94%
23oC
35oC
Độ ẩm-3
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0.0294 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
247.79
Ozone
Mây che phủ-3
78%
Mây che phủ
Sức ép-3
1009.9 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
20oC
Điểm sương

Mưa vào buổi sáng và cả đêm-4
Chủ nhật
Mưa vào buổi sáng và cả đêm
chance of rain-4
91%
23oC
34oC
Độ ẩm-4
68%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0.0162 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
249.33
Ozone
Mây che phủ-4
87%
Mây che phủ
Sức ép-4
1010.75 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
21oC
Điểm sương

Mưa cho đến chiều-5
Thứ hai
Mưa cho đến chiều
chance of rain-5
98%
23oC
32oC
Độ ẩm-5
72%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0.0354 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
250.47
Ozone
Mây che phủ-5
100%
Mây che phủ
Sức ép-5
1011.95 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
21oC
Điểm sương