Thời tiết 5 ngày tới
Mây một phần cho đến tối-0
Hôm nay
Mây một phần cho đến tối
chance of rain-0
7%
22oC
32oC
Độ ẩm-0
52%
Độ ẩm
Lượng mưa-0
0.0003 in
Lượng mưa
Cảm thấy-0
27oC
Cảm thấy
Bình Minh-0
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-0
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-0
235.77
Ozone
Mây che phủ-0
43%
Mây che phủ
Sức ép-0
1012.15 mbar
Sức ép
Điểm sương-0
16oC
Điểm sương

Nhiều mây cho đến tối-1
Thứ hai
Nhiều mây cho đến tối
chance of rain-1
58%
21oC
29oC
Độ ẩm-1
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-1
0.0056 in
Lượng mưa
Cảm thấy-1
26oC
Cảm thấy
Bình Minh-1
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-1
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-1
238.3
Ozone
Mây che phủ-1
65%
Mây che phủ
Sức ép-1
1012.22 mbar
Sức ép
Điểm sương-1
17oC
Điểm sương

Nhiều mây bắt đầu vào buổi tối-2
Thứ ba
Nhiều mây bắt đầu vào buổi tối
chance of rain-2
8%
20oC
33oC
Độ ẩm-2
60%
Độ ẩm
Lượng mưa-2
0.0006 in
Lượng mưa
Cảm thấy-2
27oC
Cảm thấy
Bình Minh-2
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-2
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-2
240.39
Ozone
Mây che phủ-2
21%
Mây che phủ
Sức ép-2
1012.71 mbar
Sức ép
Điểm sương-2
17oC
Điểm sương

Trời nhiều mây suốt cả ngày-3
Thứ tư
Trời nhiều mây suốt cả ngày
chance of rain-3
0%
22oC
36oC
Độ ẩm-3
50%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
29oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
242.5
Ozone
Mây che phủ-3
68%
Mây che phủ
Sức ép-3
1013.15 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
16oC
Điểm sương

Nhiều mây bắt đầu vào buổi chiều-4
Thứ năm
Nhiều mây bắt đầu vào buổi chiều
chance of rain-4
5%
22oC
36oC
Độ ẩm-4
49%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0.0001 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
237.84
Ozone
Mây che phủ-4
42%
Mây che phủ
Sức ép-4
1012.21 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
16oC
Điểm sương

Mostly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening.-5
Thứ sáu
Mostly cloudy starting in the afternoon, continuing until evening.
chance of rain-5
0%
24oC
37oC
Độ ẩm-5
46%
Độ ẩm
Lượng mưa-5
0 in
Lượng mưa
Cảm thấy-5
30oC
Cảm thấy
Bình Minh-5
06:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-5
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-5
231.76
Ozone
Mây che phủ-5
25%
Mây che phủ
Sức ép-5
1010.5 mbar
Sức ép
Điểm sương-5
16oC
Điểm sương