02.17.2019

--:--

28oC

Mây rải rác

Mây rải rác

Nhiệt độ tối thiểu
22oC
Nhiệt độ tối thiểu
Nhiệt độ tối đa
32oC
Nhiệt độ tối đa
Tỷ lệ mưa
(Rain) 3%
Tỷ lệ mưa
Tốc độ gió
4.426 km/h
Tốc độ gió
Hướng gió
Bắc
Hướng gió
Mây che phủ
26%
Mây che phủ
Bình Minh
06:02
Bình Minh
Hoàng hôn
18:02
Hoàng hôn
Điểm sương
16oC
Điểm sương
Chỉ số UV
0 (High)
Chỉ số UV
Độ ẩm
50%
Độ ẩm
Lượng mưa
0.0004 in
Lượng mưa
Cảm thấy
27oC
Cảm thấy
Ozone
235.59
Ozone
Sức ép
1010.45 mbar
Sức ép
06:00 CH Partly Cloudy-1550403141 28oC Mây rải rác
09:00 CH Clear-1550403141 24oC Mây rải rác
12:00 SA Partly Cloudy-1550403141 23oC Mây rải rác
03:00 SA Mostly Cloudy-1550403141 22oC Mây rải rác
06:00 SA Partly Cloudy-1550403141 21oC Mây rải rác
09:00 SA Clear-1550403141 24oC Mây rải rác
12:00 CH Partly Cloudy-1550403141 28oC Mây rải rác
03:00 CH Mostly Cloudy-1550403141 30oC Mây rải rác
Hôm nay thời tiết-Hôm nay 22oC / 32oC
Thứ hai thời tiết-Thứ hai 21oC / 30oC
Thứ ba thời tiết-Thứ ba 20oC / 33oC
Thứ tư thời tiết-Thứ tư 22oC / 36oC
Thứ năm thời tiết-Thứ năm 23oC / 36oC
Thứ sáu thời tiết-Thứ sáu 24oC / 38oC
Thứ bảy thời tiết-Thứ bảy 25oC / 37oC
Chủ nhật thời tiết-Chủ nhật 24oC / 36oC
Nhiệt độ ( oC )
Lượng mưa ( in )
Sức ép ( mbar )
Gió ( knots )
Độ ẩm ( % )
Điểm sương ( oC )
Waxing Crescent
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
moon-1
1
moon-2
2
moon-3
3
moon-4
4
moon-5
5
moon-6
6
moon-7
7
moon-8
8
moon-9
9
moon-10
10
moon-11
11
moon-12
12
moon-13
13
moon-14
14
moon-15
15
moon-16
16
moon-17
17
moon-18
18
moon-19
19
moon-20
20
moon-21
21
moon-22
22
moon-23
23
moon-24
24
moon-25
25
moon-26
26
moon-27
27
moon-28
28

Thời tiết tiêu biểu ở mọi nơi trên trái đất

New York, USA
New York,
USA
London, England
London,
England
Bangkok, Thailand
Bangkok,
Thailand
Paris, France
Paris,
France
Dubai, UAE
Dubai,
UAE
Singapore, Singapore
Singapore,
Singapore
Kuala Lumpur, Malaysia
Kuala Lumpur,
Malaysia
Istanbul, Turkey
Istanbul,
Turkey
Tokyo, Japan
Tokyo,
Japan
Seoul, South Korea
Seoul,
South Korea
Shanghai, China
Shanghai,
China
Barcelona, Spain
Barcelona,
Spain
Amsterdam, Netherlands
Amsterdam,
Netherlands
Milan, Italy
Milan,
Italy
Munich, Germany
Munich,
Germany
Moscow, Russia
Moscow,
Russia
Vienna, Austria
Vienna,
Austria
Prague, Czechia
Prague,
Czechia