--/--/--

--:--

-- oC

--

Nhiệt độ tối thiểu
-- oC
Nhiệt độ tối thiểu
Nhiệt độ tối đa
-- oC
Nhiệt độ tối đa
Tỷ lệ mưa
(Rain) -- %
Tỷ lệ mưa
Tốc độ gió
-- mph
Tốc độ gió
Hướng gió
--
Hướng gió
Mây che phủ
-- %
Mây che phủ
Bình Minh
-- : --
Bình Minh
Hoàng hôn
-- : --
Hoàng hôn
Điểm sương
-- oC
Điểm sương
Chỉ số UV
-- (High)
Chỉ số UV
Độ ẩm
-- %
Độ ẩm
Lượng mưa
-- in
Lượng mưa
Cảm thấy
-- oC
Cảm thấy
Ozone
--
Ozone
Sức ép
-- mbar
Sức ép