Thời tiết cuối tuần
Mưa vào buổi sáng và cả đêm-3
Thứ bảy
Mưa vào buổi sáng và cả đêm
chance of rain-3
94%
23oC
35oC
Độ ẩm-3
67%
Độ ẩm
Lượng mưa-3
0.0294 in
Lượng mưa
Cảm thấy-3
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-3
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-3
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-3
247.79
Ozone
Mây che phủ-3
78%
Mây che phủ
Sức ép-3
1009.9 mbar
Sức ép
Điểm sương-3
20oC
Điểm sương

Mưa vào buổi sáng và cả đêm-4
Chủ nhật
Mưa vào buổi sáng và cả đêm
chance of rain-4
91%
23oC
34oC
Độ ẩm-4
68%
Độ ẩm
Lượng mưa-4
0.0162 in
Lượng mưa
Cảm thấy-4
31oC
Cảm thấy
Bình Minh-4
05:00 SA
Bình Minh
Hoàng hôn-4
06:00 CH
Hoàng hôn
Ozone-4
249.33
Ozone
Mây che phủ-4
87%
Mây che phủ
Sức ép-4
1010.75 mbar
Sức ép
Điểm sương-4
21oC
Điểm sương